🔴 ‏ایران پیش از برجام ۴.۵ برابر اورانیومِ لازم‌ برای ساخت بمب اتم را در اختیار داشت؛ موضوعی که دست بالای ایران بود برای امتیازگیری ‌در مذاکرات با غرب.

طی برجام این رقم با کاهش ۹۵ درصدی به ۳۰۰ کیلوگرم رسید. حالا ایران تصمیم به افزایش تولید اورانیوم غنی شده‌اش گرفته و این یعنی حرکت به طرف ساخت بمب اتمی!

🆔 @Sedaiemardom