🔴 «عروس اوین» به بند ۴ اندرزگاه این زندان منتقل شد. اتهام اصلی وی علاوه بر حمل سلاح غیرمجاز، «کلاهبرداری از طریق ایجاد و مدیریت وب‌سایت‌های شرط‌بندی» عنوان شده است

🆔 @Sedaiemardom