🔴 ایستادن در صف‌های طولانی برای تهیه‌ی مواد غذایی بی‌کیفیت و ناسالم لیاقت ملتی نیست که کشورش سومین منابع غنی نفتی و گازی جهان را داراست.

در #فصل_همبستگی به جای خسته کردن پاهای‌مان در صف‌های تحقیرآمیز، انرژی و توان‌مان را صرف مقاومت و مبارزه در برابر عاملان سیه‌روزی اقتصادی و مالی ایران کنیم.

تا پیروزی راهی نیست تنها اگر بر ترس‌ها، تردیدها و بی‌اعتمادی‌ها به یکدیگر غلبه کنیم.

#شورای_هماهنگی_رسانه‌های_مردمی_و_مبارز

🆔 @Sedaiemardom