🔴 ارتباطات غیراخلاقی و فساد مالی بیش‌ترین تخلفات قضات است

مرتضوی ‌مقدم، رییس ‌دیوان عالی کشور:

▪️خیلی برای دستگاه قضایی سخت است که یک قاضی که تجربه اندوخته است از دستگاه قضایی جدا شود و باید مواظبت کرد.

▪️یک فرد عضو دستگاه قضایی نباید در هر جلسه و مجلسی وارد شود و باید شان دستگاه قضایی را رعایت کند.

▪️به قضات فاسد رحم نباید کرد.

▪️ارتباطات غیراخلاقی و فساد مالی بیش‌ترین تخلفات قضات است!!

🆔 @Sedaiemardom