🔴 سانسور عجیب و مضحک زانوی نماینده پارلمان بریتانیا در صداوسیمای میلی

در بخش خبری ۱۴ شبکه یک، تنها گوشه‌ای از پای یک خانم در تصویر قابل مشاهده بود که صداوسیمای میلی از هراس نجنبیدن اسافل اعضای ولایت‌معاشان، «پا» را سانسور کرد!

🆔 @Sedaiemardom