🔴 بر اساس آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی، قیمت مسکن در دولت روحانی، فعلا تا خرداد ۹۸ بیش از ۴۸۳ درصد تورم داشته است.

در این دولت، تا خرداد ۹۸ بیش از ۱۰ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان به قیمت هر متر مسکن در تهران اضافه شده است.

در پنجم تیر ۹۸، بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، «متوسط» قیمت فروش یک مترمربع آپارتمان در شهر تهران در خرداد ۹۸ از ۱۳ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان هم گذشت.

🆔 @Sedaiemardom