🔴 بر اساس نقشه «اوراکل» از نظر تغییر در مسیر ترافیک شبکه (Traffic shifts)، اینترنت ایران سومین کشور پر اختلال همین حالا در دنیا است. اولی سوریه است که اساسا زیر ساخت ندارد و دومی هم سورینام کشوری کوچک در آمریکای جنوب.

‏تعداد شرکت‌هایی که این اختلال بر آنها اثر گذاشته در حال افزایش است. افرانت در صدر جدول قرار دارد.

🆔 @Sedaiemardom