🔴 «حافظه تاریخی»

«مسعود ‏بهنود» پدربزرگ ماله‌مالان قبل و بعد از انقلاب

▪️قبل انقلاب: گلی برای تو (به پاسداشت مبارزات مسلحانه علیه رژیم پهلوی)

▪️بعد انقلاب: دیدنی بود چهره همکاران اداری با ژ س ها و مسلسل‌ها در سنگرها!

🔹پ.ن: امثال این ماله‌مالان پس از انقلاب ۵۷، هرگونه مبارزه‌ی مسلحانه علیه ظلم حاکم را نفی می‌کنند!

🆔 @Sedaiemardom