🔴 قطب‌بندی خطرناک جامعه به «خودی» و «غیر خودی» عواقب بسیار بدی برای «اقلیت» دارد.

دود این اقدام در وهله‌ی نخست به چشم اقلیت (ولایت‌معاشان) می‌رود و این آنان هستند که از اقدامات تلافی‌جویانه‌ی اکثریت در امان نیستند. و الا تفکیک وحوش ولایت‌معاش از اکثریت مردم، جامعه را سالم‌ و پاکیزه خواهد کرد و مردم را نیز از شر این وحوش در امان نگاه خواهد داشت.

🆔 @Sedaiemardom