🔴 ماجرا از یک مجری چیپ مجهول‌الهویه و امنیتی مستقر در آلمان آغاز شد. فردی که در خون دو انسان (نجفی، اعدام - میترا استاد)، یتیم شدن فرزند میترا استاد، از هم پاشیده شدن چند خانواده و محروم کردن مردم از فرد پاک و دانشمندی چون نجفی شریک مستقیم است. همکاری این فرد با نهادهای امنیتی داخل کشور محرز شده است. به زودی پرونده قضایی معاونت در قتل وی توسط وکلای مجرب و آزادی‌خواه در خارج کشور گشوده خواهد شد

🆔 @Sedaiemardom