​​🔴 اعتصاب پنجاه راننده مخابرات در استان کردستان

رانندگان شرکت مخابرات استان کردستان حدود یک هفته است که در اعتراض به پایین بودن دستمزد و عدم توجه به مطالبات‌شان دست به اعتصاب زده‌اند.

اتحاد آزاد کارگران روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت طی بیانیه‌ای در این زمینه نوشت: «مشکل اصلی پیمانکار است».

این کارگران برای شرکت پیمانکاری کیاست کار می‌کنند. این شرکت بابت حقوق رانندگان پیمانی هزینه‌ای را از مخابرات دریافت می‌کند اما کل آن را به رانندگان نمی‌دهد بلکه بیشتر از نیمی از آن را برداشته و مابقی را به رانندگان می‌دهد.

این شرکت همچنین از پرداخت هزینه‌هایی بابت سوخت، روغن، لاستیک و تعمیرات خودرو خودداری کرده و پرداخت این هزینه‌ها که اکنون به صورت سرسام‌آوری گران شده‌اند، به عهده‌ی خود رانندگان است.

گفتنی است دستمزد رانندگان طی سالهای ۹۷ و ۹٨ افزایش نداشته و کارفرمایان از رانندگان انتظار دارند با همان دستمزد سال ۹۶ کار کنند که این کار برای آنها غیر ممکن است.

همچنین رانندگان هنوز مزایای کارگری مانند حق لباس، مسکن، عیدی، پاداش، خوراک و ایاب و ذهاب را دریافت نکرده‌اند.

رانندگان اعتصابی که ۵۰ تن هستند در محوطه ی اداره‌ی کل شرکت مخابرات به اعتصاب خود ادامه می‌دهند.

🆔 @Sedaiemardom