🔴 روز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه، کشاورزان سیرکار پارس‌آباد در اعتراض به قیمت پایین محصول خود و عدم خرید تضمینی آن از سوی وزارت جهاد کشاورزی، محصول سیر خود را در جاده مقابل انبارهای تعاونی اولتان ریخته و جاده را بستند.

🆔 @Sedaiemardom