🔴‏ «ایاد علاوی»، معاون پیشین رئیس جمهور عراق: یک مقام امریکایی به من اطلاع داد که سازمان‌های امنیتی اسرائیل تصاویر ماهواره‌ای سکوهای موشک بالستیک ایران در شهر بصره را در اختیار دارند، این موشک‌ها به سوی خلیج فارس نشانه گرفته شده‌اند و علت بازدید ناگهانی «مایک پمپئو» از عراق هم همین بود.

🆔 @Sedaiemardom