🔴 درخواست حکومت ایران برای حمایت مرجعیت اعلای شیعه رد شد

روزنامه العربی الجدید نوشت: آیت‌الله‌ سیستانی مرجع بزرگ شیعە در پیامی به نخست‌وزیر و دیگر مقامات ارشد عراقی خواستار دور نگه داشتن این کشور از تنش میان آمریکا و ایران شده است.

بە گفتە منابع عراقی، جمهوری اسلامی درخواست حمایت مراجع شیعە از #استبداد_فقیه در مقابل آمریکا را دادە بود که این درخواست، توسط آیت‌الله علی سیستانی مرجعیت عالی شیعیان جهان رد شده است.

🆔 @Sedaiemardom