🔴 در ساعات اولیه صبح ۲۵ اردیبهشت ۹۸ ماموران سرکوبگر حکومتی به منزل «ناهید شقاقی» از فعالین «ندای زنان ایران» یورش برده و با شکستن درب منزل، وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند

🆔 @Sedaiemardom