🔴 پاسخ جالب «حسین دهباشی» به مهدی اردلان: «کامران هم آمد و تو نیامدی»

🆔 @Sedaiemardom