🔴 بامداد ۴ اردیبهشت‌ماه، اهواز: تجمع اعتراضى و اعتصاب کارگران منطقه پنچ شهرداری اهواز به دليل عدم پرداخت حقوق‌ معوقه

🆔 @Sedaiemardom