🔴 «اصلاح‌طلبان در حیرت از دست دادن سرمایه‌ی اجتماعی خود»/ اعتراف کرباسچی، فعال سیاسی اصلاح طلب به کارکرد انتخاباتی اصلاحات: پارلمان اصلاحات تنها در زمان انتخابات می‌تواند مؤثر عمل کند و هیچ‌ تأثیری بر روند احزاب جبهه اصلاحات و انسجام فکری و عملی اصلاحات نخواهد داشت/ در حقیقت آنچه تحت عنوان پارلمان اصلاحات مطرح می‌شود، تنها کارکرد انتخاباتی خواهد داشت و چشم‌اندازی بیش‌ از ‌این برایش نمی‌توان متصور بود.

🔹«مردم: اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا»؛ رویکرد مردم در انتخابات‌های پیش رو (انتصابات)، #تحریم است. با #تحریم_انتخابات جامعه‌ی بین‌الملل، پشتوانه‌ی اندک اجتماعی حکومت را خواهد فهمید و راه برای براندازی ظلم و ستم حاکم، هموارتر خواهد شد.

🆔 @Sedaiemardom