🔴 پاسخ قاطع یک کاربر توییتر به وزیر امنیتی ارتباطات: با فیلترینگ توییتر، تلگرام و وب‌سایت‌های مختلف، چی رو ثابت کردید؟ به دنیا گفتید که از اون چیزی که یک ملت ممکنه بگن، می‌ترسید. همین!

🆔 @AmadNewsNetwork