🔴 بغض و ماتم حاکم بر کانال‌های دیاثت‌معاش برای مسدود شدن صفحات تروریست‌ها دیدنی است/ سردار حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه تروریستی، برای مسدود نشدن حساب اینستاگرامی خود، تصویر پروفایل را تغییر داده است!

🆔 @AmadNewsNetwork