🔴 صفحه‌ی اینستاگرام «باقر قالیباف» و «حسین سلامی» دو تن از سرداران تروریست سپاه مسدود شد

🔹آقای قالیباف! باز هم جرأت داری اموال مردم را به استرالیا منتقل کنی و آن‌جا گردش کنی و به ریش ملت بخندی؟

🆔 @AmadNewsNetwork