🔴 وضعیت کلاس‌های درس دانش‌آموزان در روستای چم‌ مهر «پلدختر»؛ حکومت از سیل اطلاع داشت، مراکز امنیتی به رئیس‌جمهور و وزیر نیرو هشدار داده بودند. اما هیچ تصمیمی برای مردم اتخاذ نشد. حکومت ناکارآمد است و نمی‌تواند برای مردم کاری انجام دهد.

🆔 @AmadNewsNetwork