🔴 شنیده‌ها حاکی‌ است «محسن رضایی» از مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتنی شده و احتمالا سردار «محمدباقر ذوالقدر» (معاون وقت صدرالسارقین در قوه قضائیه) دبیر مجمع تشخیص مصلحت خواهد شد/ دولت‌ بهار

🆔 @AmadNewsNetwork