به یاری مردم برای تحریم بین‌المللی صداوسیمای ضد ملی ایران نیاز است/ جمع‌آوری امضاء در وب‌سایت کاخ سفید واشنگتن

رادیو و تلویزیون دولتی ایران با سانسور خبرهای واقعی و پخش اخبار نادرست به‌ عاملی برای افزایش خفقان در جامعه‌ ایران و توجیه‌ سیاست‌های سركوبگرانه‌ ج.ا تبدیل شده‌ است. صداوسیمای ج.ا كه‌ تحت مدیریت و نظارت «علی خامنه‌ای» قرار دارد، با تولید برنامه‌های ضد آمریكایی، ضد اسراییلی و ترویج خشونت و اعمال تروریستی در منطقه‌ و جهان، عملا قوانین بین المللی رسانه‌ای را زیر پا می‌گذارد. تولید گزارش‌های كاملا ساختگی و نادرست از اعترافات زندانیان تحت شكنجه‌، تولید و پخش برنامه‌های توهین‌آمیز به‌ باورهای غیرمسلمانان و حتی مسلمانان اهل سنت، سانسور اخبار اعتراضات مردم ایران به‌ سیاستهای حكومت و پخش برنامه‌های سیتماتیک علیه‌ دمكراسی و ارزش‌های مدرن جهان، جزو وظایف اصلی رادیو و تلویزیون دولتی ایران است. ما امضا كنندگان این نامه‌ خواهان تحریم صداوسیمای ج.ا توسط آمریكا هستیم.

👈 لینک: https://petitions.whitehouse.gov/petition/petition-sanction-islamic-republic-iran-broadcasting-media-group-irib