🔴 موج استعفای مقامات سودان؛ رئیس سازمان اطلاعات هم کناره‌گیری کرد

🔹شورای نظامی انتقالی سودان در حالی از استعفای صلاح قوش خبر داد که عوض بن عوف، وزیر دفاع سودان نیز یک روز پس از برکناری عمر البشیر از سمت خود کناره گیری کرده بود.

🆔 @AmadNewsNetwork