🔴 ۴۵ سال زندان برای قاتلان عامل انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی

«موریو‌ م.» ۳۶ ساله، و «انور ب.» ۲۹ ساله، شهروندان هلند به عنوان عاملان ترور «محمدرضا صمدی کلاهی،» که با نام «علی معتمد» شهروندی هلند را کسب کرده بود، شناخته شدند و به ۲۵ و ۲۰ سال زندان محکوم شدند.

بر اساس اسناد دادگاه، عاملان این ترور، برای انجام این قتل ۱۳۰ هزار یورو دریافت کرده بودند، اما نمی‌دانستند که منبع اصلی پرداخت این پول چه کسی بوده است.

شایان ذکر است که «محمدرضا کلاهی» متهم به بمب‌گذاری در ساختمان حزب جمهوری اسلامی در تیر ماه سال ۶۰ بود.

🆔 @AmadNewsNetwork