🔴 رکورددار «روپایی با توپ» جهان در حال کمک به مردم سیل‌زده‌ی اسماعیلیه‌ی کارون و ایجاد سیل‌بند برای جلوگیری از زیرآب رفتن منازل و مزارع مردم/ سپاه با مسدود کردن هورالعظیم، سیل را به سمت منازل، مزارع‌ و روستاها هدایت کرده است

🆔 @AmadNewsNetwork