‍‍🔴 ۲۳ فروردین‌ماه، هشدار جوانان اھواز به حكومت: اگر سیل به سوی هورالعظیم هدایت نشود، برای نجات خود به پا خواهیم خواست.

🔹قیام خوزستان حکومت را سرنگون خواهد کرد. تمامی ثروت حکومت از خوزستان تأمین می‌شود و مردم ایران و جهان نیز از این قیام حمایت خواهد کرد

🆔 @AmadNewsNetwork