🔴 «نریمان غریب» کارشناس فضای مجازی و امنیت سایبری: «سیب اپ» با نهادهای امنیتی ایران همکاری دارد و اطلاعات مردم توسط این اپ سرقت می‌شود

🆔 @AmadNewsNetwork