🔴 این اصلاح‌طلبان قرار است ده ماه بعد برای آوردن شما پای صندوق‌های رای، سخنان رنگی بزنند و با سپاه جنگ زرگری راه میندازند و می‌گویند: بیایید به ما رای بدهید تا سپاه را عقب بزنیم

#تحریم_انتخابات

🆔 @AmadNewsNetwork