🏴 دکتر «سیامک شجاعی» اقتصاددان و فعال سیاسی: ‏«این سپاه» اگر قول شرف هم به شما بدهد که با شما همکاری می‌کند، در لحظه آخر دست‌تان را در حنا خواهد گذاشت. «این سپاه» هم به روی هم میهن خود هم حتی به روی فرزند خود شلیک می‌کند! به آن دل نبندید!

🆔 @AmadNewsNetwork