🏴 ۲۰ فروردین‌ماه؛ با قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی دنیا توسط دولت آمریکا، گوینده خبر ۲۰:۳۰ صداوسیمای میلی در حمایت از این تروریسم بین‌الملل با لباس سپاه بر قاب تلویزیون ظاهر شد.

این بخش خبری، کاملا امنیتی است و در هدایت بالاترین رأس اطلاعاتی - رسانه‌ای کشور قرار دارد. تخریب مخالفان، پخش #اعترافات_اجباری، لجن پراکنی سیاسی و... در این بخش خبری انجام می‌شود.

فعالان سیاسی خارج از کشور، باید تحریمِ «چشم و زبان حکومت» (صداوسیمای میلی) را در رأس فعالیت‌های خود قرار دهند.

با تحریم بین‌المللی صداوسیما، این رسانه‌ی حامی تروریسم از تمامی ماهواره‌های دنیا اخراج و ارتباطات رسانه‌های بین‌المللی آن به زبان‌های مختلف با دنیا قطع می‌شود. طبعا یکی از ادوات صدور تروریسم جهانی، شبکه‌های بین‌المللی وابسته به این حکومت هستند.

از اثرات دیگر تحریم صداوسیما، بازگشت حکومت ایران به عصر تلوزیون‌های کابلی، کابل‌کشی مجدد در معابر و قطع ارتباط دیجیتال آن با دنیاست.

مردم خواهان تحریم بین‌المللی صداوسیمای دروغ رژیم ایران هستند.

🆔 @AmadNewsNetwork