🏴 #صدای_مردم از دورود: سد مروک تا به‌ حال چندین بار افتتاح شده، اما در این سیل متوجه شده‌اند که سد کامل نیست! حالا مسئولان می‌گویند احتمال شکستن سد ۸۵٪ است. اگر سد بشکند مسئولیت جان مردم با کیست؟

🆔 @AmadNewsNetwork