🏴 #صدای_مردم: من از پلدختر پیام میدم. شما را به خدایی که می‌پرستید رحم کنید. تنها هستیم، غذایی نداریم، تا چشم کار می‌کنه فقط دریاست، به والله می‌ترسیم از این‌جا. از غروب دیروز پشت بام هستیم، زن و بچه‌هام می‌ترسن هر لحظه خانه فرو بریزه.

🏴 #صدای_مردم: امروز ۱۳ فرودین، سیل فشم: کوچه بیخ باغ دیگر وجود ندارد. سیل تمام کوچه و خانه‌های مجاور رودخانه را با خود برده است. لوله‌های گاز و آب شهری و برق از بین رفته است. برق و اینترنت همراه اول نیز قطع است.

🏴 #صدای_مردم: ۴۸ ساعته برق نداریم، هیچ کاری برامون نکردن. اراک روستایه ضامنجان. بدبخت شدیم برق نداریم. تیر برق نزدیک بود بکشمون. یه فرو رفتگی شده، بدبختی امکانات این ... در حد بیل و کلنگه.

🆔 @AmadNewsNetwork