🔴 هشدار تخلیه منازل در برخی از محلات قصرشیرین هم صادر شد

🆔 @AmadNewsNetwork