🔴 نمایی از هم‌دردی مسئولان با سیل‌زدگان!

🆔 @AmadNewsNetwork