🔴 محمد نوری‌زاد: راستی با این همه ویرانی و فاجعه‌هایی که سیلاب‌های دهشتناک ایجاد کرده‌اند، چرا از رهبر هیچ خبری نیست؟

راستی پشت این سکوت قبرستانی چه خبر است؟ می‌توانید آیا صدای دندان قروچه‌ی بیت رهبری را از پشت دیوار این سکوت وقیح بشنوید؟

دندان قروچه؟ خشم؟ از چه؟ از این‌که رهبر در سخنان نوروزی‌اش در مشهد، به‌خیال خود خاک بر چهره‌ی سعودی‌ها افشاند، و پشت بندش انتظار داشت پرخاشگری سراسیمه‌اش، زنحیرهای بی‌تفاوتی و خونسردی سعودی‌ها را پاره کند تا سرداران پخمه دست بکاری تازه زنند. اما ناگهان، خشم طبیعت، همه‌ی نقشه‌های بیت رهبری و جاسوسان اسراییلی خانه کرده در دل سپاه را بر آب نشاند و سخنان خشماگین رهبر، در نفرت مردم سیل‌زده، به گل و لای نشست و مخاطبی نیافت.

ناپیدایی رهبر، در سایه‌ی همین خشم، دیدنی است! راز بقای بیت رهبری در بحران است. اما بحرانی نه از جنس سیل. بلکه بحران‌هایی چون: جنگ هشت ساله و اشغال سفارتخانه‌ها و کشتار در سوریه و یمن و عراق و....

سیدحسن نصرالله را عشق است!

🆔 @AmadNewsNetwork