🔴 «پدرام سلطانی» نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران: سیل بزرگ‌تر در راه است؛ طغیان تورم و فروپاشی اقتصاد. اما با این سیل کسی عکس یادگاری نخواهد گرفت!

🆔 @AmadNewsNetwork