🔴 اعلام ۳۱ جاده مسدود کشور در جمعه ۹ فروردین ۹۸

🔹ممنوعیت تردد به‌دلیل مداخلات جوی در تاریخ ۹ فروردین ۹۸ از سوی مرکز مدیریت راه‌های کشور به‌ شرح زیر اعلام شد:

۱- محور رامیان- اولنگ - شاهرود
۲- محور فرعی شمشک - دیزین
۳- محور پونل- خلخال
۴- محور سی سخت – پادنا
۵- محور گنجنامه – تویسرکان
۶- محور سروآباد – پاوه
۷- محور وازک – بلده
۸- محور قدیم بستان-چذابه
۹- محور کوهرنگ-بازفت (شاه منصوری)
۱۰- محور شاهرود - آزادشهر
۱۱-محور آق قلا - گرگان
۱۲- محور آق قلا – عطا آباد
۱۳- محور بندر ترکمن – سه راهی یساقی
۱۴- محور دیباج– گلوگاه
۱۵- محور گمیشان– آق قلا
۱۶- محور گمیشان– خواجه نفس
۱۷- محور خرم‌آباد-پل دختر-کوهدشت
۱۸- محور کوهرنگ-بازفت(چری)
۱۹- محور گتوند-آبید
۲۰- محور چاشم-خطیرکوه
۲۱- محور اهرم-فراشبند
۲۲- محور شیفت-گناوه
۲۳- محور یاسوج-شیراز
۲۴- محور عشق آباد-بردسکن-ده محمد
۲۵- محور قم-جعفریه
۲۶- محور قدیم مشهد-چناران
۲۷- محور شاندیز-زشک
۲۸- محور طرقبه-نقندر-کنگ
۲۹- محور طرقبه-جاقرق وبالعکس
۳۰- محور طرود-معلمان
۳۱- محور درح-ماهیرود

🆔 @AmadNewsNetwork