🔴 یاشار سلطانی با خطاب قرار دادن حسن روحانی نوشت: امروز ديديد كه در زمان تعطيلات نوروزی شما، چه بر سر مردم سيل‌زده آمده است. كاش آن‌قدر شهامت داشته باشيد كه بر روابط فاميلی پا گذاشته و #اسماعیل_نجار مسئول بی‌تخصص مديريت بحران كشور كه خود كپسول بحران است را تغيير دهيد. بحران واقعی؛ خود رئیس سازمان مدیریت بحران است!

🆔 @AmadNewsNetwork