🔴 ۵ فروردین‌ماه: اوضاع در تخت‌جمشید طبیعی اعلام شده و مرمت‌گران تمام تلاش خود را برای جلوگیری از آسیب به این محوطه تاریخی انجام می‌دهند

🆔 @AmadNewsNetwork