🔴 جمعی از زندانیان سیاسی- ‌عقیدتی بند ۱۴ امنیتی زندان عادل‌آباد شیراز: در زندان‌ها از کهن‌ترین جشن باستانی ایرانی، پاسداری خواهیم کرد

ما ایرانیان که در درازای این تاریخ پر فراز نشیب بارها طعم ‌تلخ استثمار را چشیده و هویت و فرهنگ‌مان زیر چکمه‌ مستبدان، تسخیر و تحقیر شده، همواره با برپایی مناسبت‌های مختلف ملی- ‌میهنی برای زنده ‌نگه داشتن فرهنگ و نام ایران مبارزه کردیم.

از دیرباز، مردمان بسیاری برای رهایی از چنگ استبداد و حاکمان تندرو که معمولا در لباس مذهب به مردم قالب می‌شدند، به برپایی رسوم و سنت‌های ملی پناه می‌آوردند و مقاومت ملی می‌کردند.

امروز، ما زندانیان ‌سیاسی بند ۱۴ امنیتی عادل‌آباد شیراز که هم‌اکنون در سیاه‌ترین نقطه تاریخی ایران در حال سپری کردن سومین نوروزمان در زندان هستیم همراه با زندانیان‌ سیاسی بسیاری در سراسر ایران، به مقاومت ملی خود ادامه خواهیم داد تا با زنده نگه ‌داشتن این سنت‌های ملی، ملیت‌مان را حفظ کنیم.

سرانجام در یکی از این سالها، سال مبارک خواهد شد و ما زندانیان بند ۱۴ امنیتی عادل‌آباد، ضمن شادباش این فرخنده روز باستانی به همه هم‌میهنان، با وجود دلتنگی‌ها و نزدیک‌ به ۱۱۰۰ روز دوری از خانه و خانواده، سفره ساده نوروز را همچون سفره‌های خالی و سرشار از غم مردم ایران، پهن کرده و از کهن‌ترین جشن باستانی ایرانی، پاسداری خواهیم کرد.

امید است که نوروز پیش رو، نویدبخش سال‌نو و سالی سرشار از امید و پیروزی برای تمام مردم ایران باشد.

🆔 @AmadNewsNetwork