🔴 ملاقات «سعید قاسمی» و «محمود احمدی‌نژاد» لاف آزادی‌خواهی «محمود ویرانگر» را به تصویر کشید

🆔 @Sedaiemardom