🔴 توییت اسرائیل به زبان فارسی: با تغییر زمینه تصویر منتشر شده از اهدای نشان ذوالفقار به قاسم سلیمانی، سخنگوی ارتش اسرائیل به او لقب شایسته "صاحب ویرانی" را داد

🆔 @Sedaiemardom