🔴 «تنها نقطه‌ی مثبت ابراهیم رئیسی» از دید اهالی رسانه، به نابودی گرایید؛ «اکانت توئیتر منتسب به رئیس قوه قضائیه جعلی است»

🔹دفتر رئیسی اعلام کرد که رئیس جدید قوه قضائیه در توئیتر حساب کاربری ندارد.

🆔 @Sedaiemardom