🔹لکه‌ی ننگ باید از دامان روحانیون مردمی پاک شود (✍️: روح‌الله زم»

لحظاتی قبل از اجرای حکم دادگاه ویژه روحانیت قم برای «سیدحسن آقامیری» مطلع شدم. فیلم را که می‌دیدیم لحظه‌ای احساس کردم «آقامیری» از صدور و اجرای این حکم ناراحت است. اما با خود اندیشیدم مگر رهایی از لباسی که این روزها با تمسک به آن قتل، کشتار، اعدام، بی‌عدالتی، تبعیض، فقر، ظلم، ستم‌گری و ... انجام می‌شود، ناراحتی دارد؟

اساسا وقتی کسی ادعای مردمی بودن را دارد، باید ظاهر او نیز مردمی باشد؛ مانند مردم کوچه و خیابان. رهایی از لباس فرقه‌ای تبهکار که ظلم و بی‌عدالتی را در جامعه به اجرا درآورده، نه تنها بد نیست، بلکه مایه‌ی استقبال و افتخار امثال منی است که آرزو دارد این حکم برای پدر خودش نیز اجرا شود.

باید وجه تمایزی میان فرقه‌ی ستم‌گر و تبهکار با افرادی که دل‌شان از این فرقه درد دارد، باشد و این وجه تمایز، الزام اجباری آنان به رهایی از لباسی است که آنان را با ستم‌گران هم‌سان می‌کند.

درود خدا و مردم بر روحانیون مردمی که قبل از اجرای این نوع احکام، عطای «لباسِ کاسبان دین» را به بقایش ببخشند.

لباس روحانیت این روزها در میان مردم، به مظهر استبداد، ظلم، ستم، قتل، غارت و کشتار تبدیل شده و باید روحانیون مردمی صف خود را با استبداد حاکم جدا کنند، آن هم با کنار گذاردن اختیاری این «نماد ستم».

👈 فیلم: https://t.me/Roohollahzam/293

🆔 @Roohollahzam

https://t.me/Roohollahzam/293

Roohollah Zam

🔹لکه‌ی ننگ باید از دامان روحانیون مردمی پاک شود (✍️: روح‌الله زم» 👈 لینک یادداشت: https://t.me/Roohollahzam/294
| Telegram