🔴 جمهوری اسلامی و اذنابش در داخل و خارج کشور، تمامی توان خود را برای نابودی «آمدنیوز» به کار بسته‌اند.

«حملات سایبری مختلف»، «سرقت دامین‌های آمدنیوز»، «اخراج اجباری مردم از کانال آمدنیوز»، «تخریب‌های رسانه‌ای» و «حملات دنباله‌های خارجی حکومت به آمدنیوز»، همه نشان از وحشت یک حکومت از یک رسانه‌ی ساده را دارد.

#صدای_مردم باقی می‌ماند، چون مردم به آن اعتماد دارند.

🆔 @Sedaiemardom