🔴 اپلیکیشن اینستاگرام دچار اختلال شد

به گزارش خبرگزاری Independent، ظاهرا اپلیکیشن اینستاگرام ساعاتی است که داون شده و دسترسی به آن برای کاربران قطع شده است.

اینستاگرام هنوز به این موضوع واکنشی نشان نداده و مشخص نیست مشکل چه زمانی برطرف می‌شود.

🆔 @Sedaiemardom