🔴 نروژ سفیر ایران را در ارتباط با پرونده «نسرین ستوده» فرا خواند

🔹روزنامه نروژی «آفتن پوستن» اعلام کرد که وزارت امور خارجه این کشور روز چهارشنبه «محمدحسن حبیب‌‌الله زاده» سفیر ایران در نروژ را در ارتباط با پرونده نسرین ستوده فراخواند و اعتراض این کشور را به حکم سنگین مقیسه علیه این فعال حقوق بشر اعلام کرد

🆔 @Sedaiemardom