🔴 شکرخواری جدید مقامات حکومتی/ تقی مصباح: خوردن گوشت گوسفند سفارش هم شده ولی اگر در شرایطی قرار گیرد، می‌تواند حرام هم باشد!!! (ایسنا)

🔹پ.ن: #چهل_سال_شکست نشان داد دین، تنها ابزاری در دست «کاسبان دین» است. مردم باید بر اساس عقل خود برای امور دینی تصمیم بگیرند. روحانیت در هر مقطعی، دین را بنا به منفعت خود برای مردم تعریف می‌کند.

🆔 @Sedaiemardom